Sağlık-Der Konya

Sağlıkta Akreditasyon Denetçisi Başvurusu

Güncel Haberler

Sağlıkta Akreditasyon Denetçisi Başvurusu

Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü tarafından Sağlıkta Akreditasyon Denetçisi (SAD), yetiştirmek amacıyla “Denetçi Eğitim Programı” başvuru ilanı yayımlandı.

6569 sayılı Kanun kapsamında, ülkemizde sağlık hizmetlerinin akreditasyonu Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü tarafından gerçekleştirilecektir.

Bu çerçevede Enstitümüz tarafından, ülkemizde “Sağlıkta Akreditasyon Denetçisi” yetiştirmek amacıyla, Sağlıkta Akreditasyon Denetçisi Eğitim Programı uygulanacaktır.

İlgili eğitim programına başvurular 11.07.2016 ile 18.07.2016 tarihleri arasında www.tuseb.gov.tr/tuska web sitesi üzerinden yapılacak olup ayrıntılı bilgiler aşağıda belirtilmiştir:

 

1. Başvuru Hakkında;

1.1. Asgari Başvuru Kriterleri

 Aşağıda belirtilen (2. Madde) her bir kontenjan türündeki ilgili kriterlere sahip olanların başvuru yapabilmesi için Asgari Kriterler şunlardır:

a. En az Lisans mezunu olmak.
b. Seyahat engeli bulunmamak.
c. Askerlikle ilişiği bulunmamak.
d. En az 5 (beş) yıl süre ile kamu veya özel sektörde aktif olarak görev yapmış olmak.

1.2. Başvuru Tarihleri ve Başvuru Yöntemi

a. Başvurular 11/07/2016 ile 17/07/2016 tarihleri arasında www.tuseb.gov.tr/tuska web adresinde yer alan SAD Başvuru Sistemi üzerinden yapılacaktır.
b. SAD Başvuru Sistemi üzerinde istenen ilgili bilgiler doldurulacak ve ilgili belgeler tek bir “.pdf” dosyasında sisteme yüklenecektir.
c. Tüm belgelerin aslı (orijinal ıslak imzalı) veya kurum/noter onaylı hali sisteme yüklenmelidir. Başvuru belgeleri hakkında ayrıntılı bilgiler 2. ve 3. Maddelerde açıklanmıştır.
d. Başvurunuzu tamamladığınızda, bildirdiğiniz e-mail adresinize bilgilendirme e-maili gönderilecektir.

2. Kontenjan Türleri ve Kriterleri 

Bu bölümde her bir kontenjan türünün adı, çeşitleri, her çeşit için kaç denetçi adayı alınacağı belirtilmiş olup, ayrıca “Dipnotlarda her bir kontenjan çeşidine özgü nitelikler yer almaktadır.

2.1. Öğretim Üyesi / Eğitim Görevlisi

a. Yönetim hizmetleri kontenjanı - 3 (üç) kişi1
b. Hekimlik hizmetleri kontenjanı - 5 (beş) kişi2
c. Bakım hizmetleri kontenjanı - 3 (üç) kişi3
d. Teknik hizmetler kontenjanı - 2 (iki)4
e. İlaç ve Eczacılık hizmetleri kontenjanı - 2 (iki)

1 İdari/yönetim bilimleri alanında Öğretim Üyesi olarak görev yapan veya yapmış olanlar başvurabilir.

2Tıp bilimleri alanında Üniversitelerde Öğretim Üyesi veya Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Eğitim Görevlisi olarak görev yapan veya yapmış olanlar başvurabilir. Bu kontenjanın 1’i Dâhili, 2’si Harici ve 2’si Diyagnostik Tıp Bilimlerinden belirlenir. 

3 Hemşirelik hizmetleri alanında Öğretim Üyesi olarak görev yapan veya yapmış olanlar başvurabilir.

4 Mühendislik hizmetleri alanında Öğretim Üyesi olarak görev yapan veya yapmış olanlar başvurabilir.

İlaç ve Eczacılık hizmetleri alanında Öğretim Üyesi olarak görev yapan veya yapmış olanlar başvurabilir.

2.2. Yönetici

a. Yönetim hizmetleri kontenjanı - 3 (üç) kişi1
b. Hekimlik hizmetleri kontenjanı - 3 (üç) kişi2
c. Bakım hizmetleri kontenjanı - 3 (üç) kişi3
d. Teknik hizmetler kontenjanı - 1 (bir)4
e. İlaç ve Eczacılık hizmetleri kontenjanı - 1 (bir)5
f. Destek hizmetleri kontenjanı – 3 (üç)6

1 Kamu ya da özel sağlık sektöründe Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Genel Sekreter, Daire Başkanı, İl Müdürü gibi üst yönetici olarak görev yapan veya yapmış olanlar başvurabilir.

Kamu ya da özel sağlık sektöründe Tıp Hizmetleri Direktörü, Hastane Yöneticisi, Başhekim, Başhekim Yardımcısı gibi görevlerde görev yapan veya yapmış olanlar başvurabilir. 

3 Kamu ya da özel sağlık sektöründe Hemşirelik Hizmetleri Direktörü ve Yardımcısı, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü veya Yardımcısı, Başhemşire veya Yardımcısı gibi görevlerde görev yapan veya yapmış olanlar başvurabilir.

4 Kamu ya da özel sağlık sektöründe Kurum/Kuruluş Teknik Hizmetler Müdürü veya Yardımcısı, Başmühendis veya Sorumlu Mühendis gibi görevlerde görev yapan veya yapmış olanlar başvurabilir.

Kamu ya da özel sağlık sektöründe ilaç ve eczacılık hizmetleri müdürü veya yardımcısı, Baş eczacı veya Sorumlu Eczacı gibi görevlerde görev yapan veya yapmış olanlar başvurabilir.

6 Kamu ya da özel sağlık sektöründe Hastane Müdürü veya Yardımcısı, İşletme Müdürü veya Yardımcısı, İdari ve Mali İşler Müdürü veya Yardımcısı, Hasta Hizmetleri veya Sağlık Otelciliği Müdürü veya Yardımcısı, Kalite Direktörü, Bölüm Kalite Sorumlusu gibi görevlerde görev yapan veya yapmış olanlar başvurabilir.

2.3. Değerlendirici / Denetçi

a. Yönetim hizmetleri kontenjanı - 5 (beş) kişi1 
b. Hekimlik hizmetleri kontenjanı - 5 (beş) kişi2
c. Bakım hizmetleri kontenjanı - 5 (beş) kişi3
d. Teknik hizmetler kontenjanı - 2 (iki)4
e. İlaç ve Eczacılık hizmetleri kontenjanı - 2 (iki)5
f. Destek hizmetleri kontenjanı – 5 (beş)6

 1 Yönetim/İdari bilimler alanında lisans mezunu ya da tıp fakültesi mezunu olup idari/yönetim bilimleri alanında önlisans veya lisansüstü eğitim alanlar arasından kamu ya da özel sektörde kalite değerlendiricisi, verimlilik değerlendiricisi, tetkikçi, denetçi, iç denetçi gibi pozisyonlarda görev yapan veya yapmış olanlar başvurabilir.

Tıp/Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olanlar arasından kamu ya da özel sektörde kalite değerlendiricisi, verimlilik değerlendiricisi, tetkikçi, denetçi, iç denetçi gibi pozisyonlarda görev yapan veya yapmış olanlar başvurabilir.

3 Hemşirelik alanında Lisans mezunu olup kamu ya da özel sektörde kalite değerlendiricisi, verimlilik değerlendiricisi, tetkikçi, denetçi, iç denetçi gibi pozisyonlarda görev yapan veya yapmış olanlar başvurabilir.

4 Mühendislik alanında Lisans mezunu olup kamu ya da özel sektörde kalite değerlendiricisi, verimlilik değerlendiricisi, tetkikçi, denetçi, iç denetçi gibi pozisyonlarda görev yapan veya yapmış olanlar başvurabilir.

Eczacılık Fakültesi Lisans mezunu olup kamu ya da özel sektörde kalite değerlendiricisi, verimlilik değerlendiricisi, tetkikçi, denetçi, iç denetçi gibi pozisyonlarda görev yapan veya yapmış olanlar başvurabilir.

6 Herhangi bir Lisans mezunu olup kamu ya da özel sektörde kalite değerlendiricisi, verimlilik değerlendiricisi, tetkikçi, denetçi, iç denetçi gibi pozisyonlarda görev yapan veya yapmış olanlar başvurabilir.

2.4. Diğer 

a. Hekimlik hizmetleri kontenjanı - 2 (üç) kişi1
b. Bakım hizmetleri kontenjanı - 2 (üç) kişi2
c. Teknik hizmetler kontenjanı - 1 (bir)3
d. İlaç ve Eczacılık hizmetleri kontenjanı - 1 (beş)4
e. Destek hizmetleri kontenjanı – 3 (üç) 5

1 Tıp Fakültesi mezunu olup, ulusal, bölgesel veya yerel düzeyde kurumsal performans/kalite/değerlendirme/tetkik birimlerinde sorumlu veya çalışan olarak en az 2 (iki) yıl görev yapan veya yapmış olanlar başvurabilir.

2 Hemşirelik Fakültesi mezunu olup, ulusal, bölgesel veya yerel düzeyde kurumsal performans/kalite/değerlendirme/tetkik birimlerinde sorumlu veya çalışan olarak en az 2 (iki) yıl görev yapan veya yapmış olanlar başvurabilir.

3 Mühendislik Fakültesi mezunu olup, ulusal, bölgesel veya yerel düzeyde kurumsal performans/kalite/değerlendirme/tetkik birimlerinde sorumlu veya çalışan olarak en az 2 (iki) yıl görev yapan veya yapmış olanlar başvurabilir.

4 Eczacılık Fakültesi mezunu olup, ulusal, bölgesel veya yerel düzeyde kurumsal performans/kalite/değerlendirme/tetkik birimlerinde sorumlu veya çalışan olarak en az 2 (iki) yıl görev yapan veya yapmış olanlar başvurabilir.

Herhangi bir lisans mezunu olup, ulusal, bölgesel veya yerel düzeyde kurumsal performans/kalite/değerlendirme/tetkik birimlerinde sorumlu veya çalışan olarak en az 2 (iki) yıl görev yapan veya yapmış olanlar başvurabilir.

3. Başvuru Belgeleri

Başvurunuzun değerlendirilmeye alınabilmesi asgari başvuru kriterlerini içeren aşağıdaki ilk 3 maddedeki belgeler ile başvuracağınız kontenjan türü dipnotlarını karşılayan belgelerin sisteme yüklenmesi zorunludur. Diğer belgeler ise ilgili kontenjan türünün tercih kriterlerinde kullanılacağından (puanlandırmaya esas olarak) başvurduğunuz kontenjan türüne ait gerekli tüm belgeleri tek bir “.pdf” dosyası halinde sisteme yükleyiniz. Değerlendirmeler sadece sisteme yüklenmiş kanıt olarak kabul edilen belgeler üzerinden yapılacaktır. Daha sonra bu belgelerin aslı Enstitümüz tarafından istenecek olup, gerçek dışı beyanda bulunanların başvuruları iptal edilecek olup, ilgililer hakkındaki idari ve adli süreçler saklıdır. 

1. Diploma (en az Lisans, varsa tamamlanan en üst diploma derecesi (yüksek lisans, doktora vb.).

2. Askerlikle ilişiği bulunmadığı ve seyahat engeli olmadığı hakkında beyan dilekçesi.

3. Başvuru tarihinin bulunduğu ay içerisinde alınmış Hizmet Belgesi.

4. Varsa yabancı dil düzeyini gösterir belge.

5. Kalite, denetim, verimlilik, tetkik vb. amaçlı yapılan değerlendirme sayısını gösterir belge(ler).

6. “Öğretim Üyeleri” kontenjan türü için bahsedilen makalelerin özetlerini, yazarlarını ve yayınlanan derginin tarandığı indeksleri gösteren doküman

7. “Öğretim Üyeleri” kontenjan türü için ilgili kitabın kapak sayfası, yazar/editör sayfası ve ISBN’i ile yayınevi bilgisini içeren doküman

8. “Yönetici” kontenjan türü için ilgili yöneticilikte ne kadar süre geçirdiğini gösteren belge

9. “Değerlendirici/Denetçi” kontenjan türü için bu görevde bulunduğu süreyi gösterir belge (her bir yılda en az bir değerlendirme yaptığını ya da değerlendirme alanında sertifikalı eğitim aldığını belgelemelidir).

10.  “Diğer” kontenjan türü için ulusal, bölgesel veya yerel (kamu, özel veya kamu-özel) düzeyde kurumsal performans/değerlendirme/tetkik birimlerinde görev yapma süresini gösteren belge 

3.1. Tercih Kriterleri

b.1. Ortak Tercih Kriterleri 

Tüm kontenjan türlerine başvuruların değerlendirilmesinde kullanılan ortak tercih kriterleri şunlardır:

a. Lisansüstü mezuniyet düzeyi
b. Yabancı dil puanı 60 ve üzeri olmak (ÖSYM tarafından denkliği kabul edilen).
c. Kamu veya özel kurum ve kuruluşların denetimi/değerlendirilmesi kapsamında değerlendirici/tetkikçi/denetçi olarak yapılan görev sayısı (Kendi kurumunda yapılan İç Değerlendirme veya Öz Değerlendirme hariç).

b.2. Kontenjan Türlerine Göre Tercih Kriterleri

b.2.1. “Öğretim Üyeleri” için tercih kriterleri

a. Yardımcı Doçent, Doçent ve Profesörlük pozisyonu
b. SCI, SCI-Expanded, SSCI veya AHCI indekslerinde veya uluslararası hakemli dergilerden Alan indekslerinde taranan dergilerde sağlıkta kalite ve/veya güvenlik  ile ilgili konularda makale sayısı (isim sırasına göre ayrı puanlanır)
c. Sağlıkta kalite ve/veya güvenlik ile ilgili konularda yazdığı veya editörlük yaptığı kitap sayısı (isim sırası ile ulusal ve uluslararası durumuna göre ayrı puanlanır).

b.2.2. “Yönetici” için tercih kriterleri

a. Kriterlerde geçen yöneticilik pozisyonlarında geçen toplam hizmet süresi

b.2.3. “Değerlendirici/Denetçi” kontenjanı için tercih kriteri 

a. Kontenjan türünde belirtilen değerlendiricilik/denetçilik gibi pozisyonlarında geçen toplam süre (her bir yılda en az bir değerlendirme faaliyetinde bulunması veya alanla ilgili sertifikalı bir eğitim alması). 

b.2.4. “Diğer” kontenjanı için tercih kriterleri

a. Kontenjan türünde belirtilen birimlerdeki aktif görev süresi
b. Kontenjan türünde belirtilen birimlerdeki aktif görevi (birim yetkilisi veya sorumlusu, birim çalışanı)

4. Değerlendirme ve Sonuçların İlanı

Tüm başvurular ilgili kontenjan türleri dahilinde Aday Nitelik Skoru Ölçüm Formu’nda belirtilen aşağıdaki temel kriterlere göre değerlendirilerek www.tuseb.gov.tr/tuska web sitesinde sağlıkta akreditasyon denetçisi aday adayı olmaya hak kazananlar ilan edilir.

5. Aday Nitelik Skoru Ölçüm Formu’na yer alan Temel Kriterler (Tüm kontenjan türleri)

Tüm başvurular adayın başvurduğu kontenjan türünde istenen gereklilikler ve tercih kriterleri kapsamında aşağıdaki kriterlerin ilgilileri kapsamında değerlendirilir.

? Eğitim Düzeyi 
? Yabancı Dil Bilgisi Düzeyi 
? Değerlendirme/Denetim Sayısı 
? Değerlendiricilik/Denetçilikte Bulunduğu Süre
? Kalite Departmanı Deneyim Süresi 
? Yöneticilik Deneyim Süresi
? Öğretim Üyeleri için İlgili Makale Sayısı
? Öğretim Üyeleri için İlgili Kitap Sayısı

6. Denetçi Eğitim Programı Özet Süreci

Sağlıkta akreditasyon denetçisi aday adayı olmaya hak kazananlar aşağıda temel başlıkları belirtilen süreçten geçerek eğitim programını tamamlarlar.

? Uygun görülen aday adayların orijinal evraklarının istenmesi
? Başvuru Daveti ve Aday Başvuru Formu gönderilmesi
? Katılımcı Gizlilik Sözleşmesi (Kurum ile kişi arasında)
? Ön Hazırlık Dönemi (adayların eğitim öncesi eğitime hazırlık çalışmaları ve SAS Raporu hazırlamaları)
? Eğitim Dönemi (Teorik ve Pratik) 
? Sınav ve Adayın Değerlendirilmesi
? Başarılı olanlar ile Etik Sözleşme ve Sertifikalandırma
? İtiraz Süreci

 

Yorum Yaz

Doğrulama Kodu
Yorumlar
KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER

Sağlık Bakanlığı 4/D İşçi Tayinlerinde Son Hafta

Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesislerinde görev yapan 4/d li işçi kadrosunda görev yapan personellerin tayin talepleri için son haftaya girildi.

DEVAMI

Toplu Ulaşımdan Ücretsiz Yararlanma Süresi Uzatıldı

Sağlık çalışanlarının bugün sona eren toplu taşımadan ücretsiz yararlanma ve kamuya ait sosyal tesisleri ücretsiz kullanma hakkı, Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatıldı.

DEVAMI

.
19 Eylül 2019

Başkanımız

Foto Galeri

  • Arakanlı Kardeşlerimize Merhem Olurmusun
  • 3. Dünya Müslüman Toplulukları Kongresi & Fuar 2018
  • Sağlık Yönetimi Kongresi 2018
  • Eğitime Destek

Videolar

  • Sağlık Yönetimi Sempozyumu
  • Bana Çanakkaleyi Anlat
  • Millet Bir Ve Beraber.
  • Not Defteri Programı 2

Facebook'ta Derneğimiz

Twitter'da Derneğimiz

Dernek Scripti: Medya İnternet