Sağlık-Der Konya

Sağlık-Der, SGK Sözleşme Ücretinin İptalini İstedi.

Derneğimizden Haberler

Sağlık-Der, SGK Sözleşme Ücretinin İptalini İstedi.

Sağlık-Der,  Özel Sağlık Hizmet sunucularına getirilen 10 asgari ücret tutarındaki sözleşme ücretinin iptali için, Sosyal Güvenlik Kurumuna müracaat etti.

Sağlık-Der Genel Başkanı Kasım Sezen, Sosyal Güvenlik Kurumunu, özel sağlık kurumlarının yaptığı işlemler karşılığında kamu adına ödemeleri gerçekleştiren bir kurumdur.

Geçmiş yıllarda sözleşme ücreti alınmazken bu yıl ani bir kararla 10 asgari ücret tutarındaki sözleşme ücreti talep edilmesi adaletsiz bir uygulamadır.

 Bu uygulamadan ivedilikle vazgeçilmelidir.

Tüm üyelerimiz adına 27.12.2016 tarihli yazımızla Sosyal Güvenlik Kurumundan bu uygulamanın iptalini talep ettik.

Umuyoruz ki, Sosyal Güvenlik Kurumu bu yanlış kararından vazgeçecektir.

Sosyal Güvenlik Kurumunun ısrarcı olması durumunda, talep edilen bu miktarı ödeyeceklerini, ancak; işlemin iptali ve geri iadesi konusunda hukuki haklarını saklı tuttuklarını ifade etti.

 

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINA
(Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
Sağlık Hizmetleri Sözleşme ve Uygulama Daire Başkanlığı)
???????27.12.2016

İlgi:?a) 02.12.2016 tarihli ve “Sosyal Güvenlik Kurumu Özel Sağlık Hizmeti Sunucularından Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesi Hakkında Duyuru” konulu duyurunuz.
b) SGK Yönetim Kurulunun 8/12/2016 tarihli ve 2016/457 sayılı Kararı ile kabul edilen “Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödenecek Başvuru, Aidat, İşlem ve Sözleşme Ücretlerine İlişkin Usul ve Esaslar”?
c) 19.12.2016 tarihli ve “Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödenecek Başvuru, Aidat, İşlem ve Sözleşme Ücretlerine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Duyuru” konulu duyurunuz.
İlgi (a)’da kayıtlı duyurunuzda;
“01.01.2017 tarihinden itibaren başlayacak olan yeni dönem için sözleşme başvurusunda bulunacak olan özel sağlık hizmeti sunucularının, taleplerini içeren dilekçeleri ve eki belgelerini 14.12.2016 tarihine kadar sözleşme işlemlerinin yürütüldüğü sosyal güvenlik il müdürlüklerine iletmeleri gerekmektedir.”
denilmektedir. Bu duyuru gereğince özel sağlık hizmeti sunucuları 14.12.2016 tarihine kadar başvuru taleplerini içeren dilekçe ve eklerini Sosyal Güvenlik Kurumuna teslim etmiş ve bu suretle 14.12.2016 tarihi itibariyle 2017 yılı sözleşme başvurularını yapmış bulunmaktadır.

?Öte yandan, ilgi (b)’de kayıtlı olup, Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulunun 8/12/2016 tarihli ve 2016/457 sayılı Kararı ile kabul edilen “Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödenecek Başvuru, Aidat, İşlem ve Sözleşme Ücretlerine İlişkin Usul ve Esaslar”ın “Geçiş hükümleri” başlıklı madde 13 üncü maddesinde;
“Bu usul ve esasların yürürlüğe girdiği tarihten önce Kuruma yapılan başvurular, bu usul ve esaslar kapsamında değerlendirilmez.”
hükmü bulunmaktadır.

?Bu itibarla, ilgi (a)’da kayıtlı duyurunuz üzerine Kurumunuz ile 2017 yılı için sözleşme yapmak isteyen özel sağlık hizmeti sunucularına ait başvuruların 14.12.2016 tarihine kadar tamamlanmış olduğu, söz konusu Usul ve Esasların “Yürürlük” başlıklı 14 üncü maddesinde ise bu Usul ve Esaslar’ın 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe gireceğinin hükme bağlandığı hususlarıbirlikte dikkate alındığında; özel sağlık hizmeti sunucuları ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında 2017 yılı için yapılacak sözleşmelerin, anılan Usul ve Esaslara göre ücrete tabi olmayacağı sonucu ortaya çıkmaktadır.

Nitekim, ilgi (b)’de belirtilen Usul ve Esaslar’a ekli cetvelin başlığı da “Sosyal Güvenlik Kurumu Başvuru Fiyat Tarifesi” olarak düzenlenmiş, bu başlığın hemen altında da “Başvuru Niteliğine Göre Alınacak Ücretler” şeklinde yeniden bir başlık açılmış ve söz konusu başlığın en alt kısmında ise “Sözleşme Ücreti” başlığına yer verilmiştir. Dolayısıyla, anılan Cetvel’in düzenlenmesinde, özel sağlık hizmeti sunucuları ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında yapılan sözleşmelerin de bir başvuruya dayandığı esas alınmış olup, ilgi (a)’da kayıtlı duyurunuz da bu durumu teyit etmektedir.

?Ancak, Kurumunuzun ilgi (c)’de kayıtlı duyurusunun (4) numaralı kısmında ise,
“Kapsamda yer alan ve sağlık hizmeti sunan sunucuların, sundukları sağlık hizmetlerinin aksamaması ve sağlık hizmeti alan vatandaşların da mağduriyet yaşamaması için sözleşmenin/ protokolün kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren (10) iş günü içerisinde sözleşme ücretini eksiksiz olarak yatırması,”
şeklinde bir ifadeye yer verilmiştir.

Buna göre, Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulunun 8/12/2016 tarihli ve 2016/457 sayılı Kararı ile kabul edilen “Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödenecek Başvuru, Aidat, İşlem ve Sözleşme Ücretlerine İlişkin Usul ve Esaslar”ın “Geçiş hükümleri” başlıklı madde 13 üncü maddesi ile Kurumunuzun ilgi (c)’de kayıtlı duyurusunun (4) numaralı kısmı birbirine aykırı sonuçlar doğurmakta olup, bu konuda asıl olarak söz konusu Usul ve Esasların “Geçiş hükümleri” başlıklı madde 13 üncü maddesinin esas alınmasının gerekeceği izahtan varestedir.

Ayrıca, 2017 yılı sözleşmeleri, 2017 yılı Ocak ayının ilk yarısında imzalanacak olup, sözleşme ücreti ödememenin “MEDULA KAPAMA” gibi bir yaptırımı bulunmaktadır. Bu nedenlerle, 2017 yılı sözleşmeleri için sözleşme ücreti talep edilmesi halinde,  talep edilen sözleşme ücreti tarafımızca ödenecek olmakla birlikte, ilgi (b)’de kayıtlı duyurunun iptali talebi ve ödenen tutarın iadesi talebi ile ilgili haklarımızı saklı tuttuğumuzu da belirtiriz.    
Sosyal güvenlik kurumu SHS’dan geçtiğimiz yıllarda sözleşme ücreti almazken, bu yıl ani bir kararla Asgari ücretin 10 katı gibi fahiş ücreti istemesi kabul edilebilir bir şey değildir. Adalet değil bu.
?SHS açısından SGK ödeme yapan kurumken bu defa harç alan bir kurum haline gelmiş olacaktır.
?TÜM ÜYELERİMİZ ADINA SÖZLEŞME ÜCRETİNİN KALDIRILMASINI TALEP ETMEKTEYİZ.
?Bilgilerinize arz ederiz.

                                                                                     Uzm.Dr. Kasım Sezen
                                                                                 Sağlık-Der    Genel Başkanı

 

Yorum Yaz

Doğrulama Kodu
Yorumlar
KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER

Melike Oğuz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günümüz Kutlu Olsun.

2021 yılının sağlık çalışanları yılı olması vesilesiyle 8 Mart 2021 Dünya Kadınlar Gününün sağlık sektöründe çalışan kadınlarımızın şiddet, kreş gibi sosyal sorunlarının yanı sıra ek ödeme, 3600 ek gösterge gibi sorunlarının çözülmesine fırsat oluşturmasını ümit ediyorum.

DEVAMI

Sağlık Çalışanlarının Alın Terine Hiç Kimse "Rüşvet" Diyemez

Sağlık-Der Siirt Şube Başkanı Adnan Sevgili bir televizyon programında Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan?ın sağlık çalışanlarının alınteri için ?rüşvet?ifadesi kullanmasına sert tepki verdi. İzinsiz veya kaynak gösterilmeden yayınlanamaz!https://www.medyasiirt.com/gundem/saglik-calisanlarinin-alin-terine-hic-kimse-rusvet-diyemez-h17480.html

DEVAMI

Başkanımız

Foto Galeri

  • Arakanlı Kardeşlerimize Merhem Olurmusun
  • 3. Dünya Müslüman Toplulukları Kongresi & Fuar 2018
  • Sağlık Yönetimi Kongresi 2018
  • Eğitime Destek

Videolar

  • Sağlık Yönetimi Sempozyumu
  • Bana Çanakkaleyi Anlat
  • Millet Bir Ve Beraber.
  • Not Defteri Programı 2

Facebook'ta Derneğimiz

Twitter'da Derneğimiz

Dernek Scripti: Medya İnternet